Σκέψεις & Αναζητήσεις

  • Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Η γνώση ποτέ δεν ξεκουράζεται...

  • Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Να χαίρεσαι για την ύπαρξη των εχθρών... είναι η απόδειξη ότι κάτι κάνεις καλά...

  • Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Cook with your heart...

  • Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

I love to cook I hate to work...

  • Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να παγιδευτεί, χωρίς τη συναίνεσή του...

  • Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Για να βρεις ποιος πραγματικά είσαι, πρέπει όπως σε ένα κρεμμύδι να πετάξεις πολλά εξωτερικά "φλούδια" για να φτάσεις στην καρδιά...

  • Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

If you can΄t stand the heat, get out of the kitchen...

  • Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Στα όνειρα μας κρύβεται η πιο αληθινή μας προσδοκία...

  • Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

In cooking, as in all the arts, simplicity is the sign of perfection 

  • Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Και μην ξεχνάτε... η αλήθεια βρίσκεται πίσω από τη σκηνή, μπροστά παίζεται το παραμύθι...