Σκέψεις & Αναζητήσεις

  • Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Το μεγαλύτερο όπλο στη ζωή είναι το τι ξέρεις και όχι το τι έχεις...

  • Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Ώρα να πηγαίνω εκεί που δεν τόλμησα ποτέ, εκεί που φαντάστηκα άπειρες φορές πως έφτασα...

  • Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Φόβος είναι η παράνοια του ανθρώπου, όταν έχει να αντιμετωπίσει το μη υπαρκτό.

  • Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας καταναλώνεται στην υπόθεση " αν ".

  • Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Η θετική ενέργεια υπνωτίζει το κακό και μαγεύει την αγάπη...

  • Σάββατο, 08 Νοεμβρίου 2014

Και στο τέλος όλων, πάλι εσύ με εσένα είσαι...

  • Σάββατο, 08 Νοεμβρίου 2014

Η επιλογή της οπτικής μας γωνίας εξαρτάται από το εύρος της γνώσης μας...

  • Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Ένας καλός μάγειρας δεν μπορεί παρά να είναι και ένας καλός άνθρωπος...

  • Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

A lot of problems in the world would disappear if we talked to each other instead of talk about each other...

  • Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Love is the answer in all the questions...